Pre-loader
Posted in News on Mar 17, 2022

Тим од професионалци

Тим од професионалци

Долгогодишната работа со голема посветност, упорност и волја за усовршување, се главни причини за пласирање производи со висок квалитет.

Секое топче од MegaFix 145g и MegaFix 160g е вакумирано во најлонска кеса. На секое топче има декларација за производот. При испорака топчињата се пакираат во картонски кутии по 30 топчиња. Со тоа обезбедуваме квалитетно пакување на производот и сигурна заштита од несакани дејства при транспорт.

Горди сме на сите постигнати резултати за производство на стаклено фасадна мрежа, продажба на материјали, работен простор од 3000 м2, тим кој се спротиставува на сите задачи и проблематики за производите и услугите кои ги нудиме:

  • Личен деловен однос
  • Флексибилен логистички центар
  • Производ со Ваша приватна ознака
  • Висок квалитет
  • Тим од професионалци
  • Експертиза
  • Посветност